Uw nieuwe woning

<h5>Te verwachten aanvraagdatum</h5>Vul hier de datum in wanneer u verwacht de aanvraag in te dienen. Let op: de berekening zal wel gebaseerd zijn op de toetsrente van deze week. De rente wordt wekelijks vastgesteld. Te verwachten aanvraagdatum*
<h5>Gemeente/corporatie</h5>In welke gemeente, of bij welke corporatie wilt u een Starterslening aanvragen? Wanneer een gemeente of corporatie niet voorkomt in de lijst, kunt u daar geen Starterslening aanvragen. Gemeente/corporatie*
<h5>Bestedsingsdoel</h5>Wilt u een bestaande- of een nieuwbouwwoning aankopen? Wanneer één van beide opties niet in de lijst staat dan kunt u hiervoor geen Starterslening aanvragen. De gemeente, provincie of woningcorporatie bepaalt welke woningen aan te kopen zijn met een Starterslening. Bestedingsdoel*
<h5>Koopsom van de woning*</h5>Wat is de koop- aanneemsom van de woning? Let op: soms wordt een maximale koopsomgrens aangehouden. Iedere gemeente, provincie of woningcorporatie met een Starterslening heeft op de website van SVn een eigen pagina met daarop de specifieke voorwaarden. Bij stap 2 vindt u de lokale voorwaarden. Koopsom van de woning* (max. 265.000)
<h5>Verbeterkosten</h5>Hoeveel kosten denkt u te maken voor verbeterkosten en/of kosten achterstallig onderhoud (inclusief energiebesparende voorzieningen) aan de woning. Let op; het is soms niet toegestaan om deze kosten mee te financieren. Verbeterkosten (max. 265.000)
<h5>Erfpachtcanon per jaar</h5>Als uw woning op erfpachtgrond staat en u hiervoor jaarlijks een erfpachtcanon betaalt, vult u hier het jaarlijks verschuldigde bedrag in. Indien de erfpacht voor langere tijd of zelfs eeuwigdurend afgekocht is, hoeft u hier niets in te vullen. Erfpachtcanon per jaar

Uw gegevens

<h5>Alleen of samen</h5>Geef aan of u de woning alleen of samen aankoopt. Koopt u de woning alleen of samen aan?
Alleen
Samen
<h5>Uw bruto jaarinkomen*</h5>Het bruto jaarloon of salaris uit uw vaste dienstverband of uitkering plus vakantiegeld en een eventuele vaste dertiende maand en vaste eindejaarsuitkering en eventueel structurele inkomensbestanddelen zoals overwerk, provisie en/of onregelmatigheidstoeslag. Kijk voor de vaststelling van het inkomen uit flexibel dienstverband of als zelfstandige op <a href="http://www.nhg.nl" target="_blank">www.nhg.nl</a> voor de geldende normen.<br/>
Let op: soms geldt een maximale inkomensgrens. Iedere gemeente, provincie of woningcorporatie met een Starterslening heeft op de website van SVn een eigen pagina met daarop de specifieke voorwaarden. Bij stap 2 vindt u de lokale voorwaarden. Uw bruto jaarinkomen*
<h5>Bruto jaarinkomen partner</h5>Indien u samen met uw partner de woning gaat kopen dient het bruto jaarinkomen van uw partner ook ingevuld te worden. Onder bruto jaarinkomen verstaan we het bruto jaarloon of salaris uit het vaste dienstverband of uitkering plus vakantiegeld en een eventuele vaste dertiende maand en vaste eindejaarsuitkering en eventueel structurele inkomensbestanddelen zoals overwerk, provisie en/of onregelmatigheidstoeslag. Kijk voor de vaststelling van het inkomen uit flexibel dienstverband of als zelfstandige op <a href="http://www.nhg.nl" target="_blank">www.nhg.nl</a> voor de geldende normen.<br/>
Let op: soms geldt een maximale inkomensgrens. Iedere gemeente, provincie of woningcorporatie met een Starterslening heeft op de website van SVn een eigen pagina met daarop de specifieke voorwaarden. Bij stap 2 vindt u de lokale voorwaarden. Bruto jaarinkomen partner
<h5>Uw belastbaar inkomen in box 3</h5>Vermogen boven de vrijstellingsgrens in box3 kan invloed hebben op de hoogte van de Starterslening. Vul hier 2,871% van uw vermogen boven de vrijstellingsgrens in box 3 in (belastbaar inkomen). U vindt uw belastbaar inkomen in box 3 terug op uw meest recente aanslag inkomstenbelasting.
<br />
<a href="https://svn.nl/docs/default-source/documenten-staterscalculator/aanslag.pdf?sfvrsn=2" target="_blank">Voorbeeld (definitieve) aanslag inkomstenbelasting</a>
Uw belastbaar inkomen in box 3
<h5>Belastbaar inkomen in box 3 van uw partner</h5>Vermogen boven de vrijstellingsgrens in box3 kan invloed hebben op de hoogte van de Starterslening. Vul hier 2,871% van uw vermogen boven de vrijstellingsgrens in box 3 in (belastbaar inkomen). U vindt uw belastbaar inkomen in box 3 terug op uw meest recente aanslag inkomstenbelasting.
<br />
<a href="https://svn.nl/docs/default-source/documenten-staterscalculator/aanslag.pdf?sfvrsn=2" target="_blank">Voorbeeld (definitieve) aanslag inkomstenbelasting</a>
Belastbaar inkomen in box 3 van uw partner
* Deze velden zijn verplicht
Let op: zie ook de aanvullende informatie op de site van SVn over de exacte voorwaarden van de Starterslening binnen de gemeente of van de woningcorporatie.

Disclaimer

Deze berekening geeft een indicatie. Bij deze berekening wordt geen rekening gehouden met financiële verplichtingen zoals doorlopende kredieten. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Wij kunnen u niet adviseren welke lening het meest geschikt is. Wij wijzen u op de mogelijkheid advies in te winnen bij een erkend financieel adviseur indien u twijfelt of dit product voor u geschikt is of indien u behoefte heeft aan nader advies over het effect van de lening op uw financiële positie.